Yttrande över Uppdaterat Avgränsningssamråd inför tillståndsansökan enligt miljöbalken för tillverkning av anodmaterial av artificiell grafit i Timrå kommun

Diarienummer : 2023/1874/10.1
Departement/Myndighet : IVL Svenska Miljöinstitutet
Besvarad: