Yttrande över underrättelse gällande ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till vissa verksamheter och åtgärder vid Kärnbränsleförvaret i Forsmark, Östhammars kommun

Diarienummer : 2023/1890/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: