Yttrande över underrättelse gällande ansökan om lagligförklaring av vattenanläggning och tillstånd till vattenverksamhet, samt tillstånd att dämma Änghultasjön och Bruksdammen m.m. Uppvidinge kommun

Diarienummer : 2023/53/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: