Yttrande över – Underrättelse gällande ansökan om grundvattenbortledning m.m. under anläggande och drift av bergrumsgarage inom fastigheterna Antwerpen 2 och Ladugårdsgärdet 1:9 i Stockholms kommun

Diarienummer : 2023/2034/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: