Yttrande över - Underrättelse från Polen gällande planer för en havsbaserad vindkraftspark i Polens ekonomiska zon i sydvästra delen av Östersjön, i enlighet med Esbokonventionens artikel 3

Diarienummer : 2024/253/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: