Yttrande över underrättelse från Polen gällande ett planerat projekt för geologiska arbeten för utforskning och erkännande av fyndighet av sand och grusaggregat

Diarienummer : 2023/2045/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: