Yttrande över Underrättelse från Polen enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande planerad havsbaserad vindkraft, i Polens ekonomiska zon

Diarienummer : 2023/1895/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: