Yttrande över Underrättelse från Finland i enlighet med ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande en planerad havsbaserad vindkraftspark

Diarienummer : 2023/1659/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: