Yttrande över – Underrättelse från Danmark om påbörjad strategisk miljöbedömning av strukturplan för avloppsnät och avloppsreningsverk i Fredensborg, Fredensborgs kommun

Diarienummer : 2024/162/5.4.1.
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: