Yttrande över underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande projektändring av den planerade ön Lynetteholm, Danmark

Diarienummer : 2023/196/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: