Yttrande över underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande planer för utbyte av befintlig 400 kV kabelförbindelse

Diarienummer : 2023/1477/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: