Yttrande över underrättelse från Danmark enligt ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang gällande utvinning av råmaterial på Kriegers Flak

Diarienummer : 2019/1711/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: