Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Lettland gällande planer på havsbaserad vindkraftspark i ekonomisk zon kallad Elwind

Diarienummer : 2023/1761/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: