Yttrande över – Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer på havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon kallad ”Vågskär”

Diarienummer : 2023/273/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: