Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer för två havsbaserade vindkraftsparker, i Ålands marina vatten

Diarienummer : 2022/2685/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: