Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Norge gällande planer på att etablera en krabbodling, ”Hvaler krabbe” vid Stueviksgrundet

Diarienummer : 2023/509/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: