Yttrande över underrättelse enligt Esbo-konventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Belgien om projekt för livstidsförlängning av kärnkraftreaktorerna Doel 4 och Tihange 3

Diarienummer : 2022/1710/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: