Yttrande över underrättelse enligt Esbo-konventionen om gränsöverskridande miljö-påverkan från Finland gällande planer om havsbaserad vindkraftspark "Reimari" i finsk ekonomisk zon

Diarienummer : 2022/2220/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: