Yttrande över underlag för miljökonsekvensbeskrivning av Baltic Pipe - planerad ny gasledning genom Östersjön - underrättelse från Danmark och Polen om gränsöverskridande miljökonsekvenser

Diarienummer : 2018/364/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: