Yttrande över tidig underrättelse från tyska myndigheter om ändringar och tillägg till Site Development Plan, plan för vindkraftsutbyggnad och nätanslutningar i Tysklands ekonomiska zon

Diarienummer : 2022/940/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: