Yttrande över samrådsunderlag - Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien, Gäddeviksås i Tingsryds kommun

Diarienummer : 2019/141/10.1
Departement/Myndighet : Karlshamn Energi Vatten AB
Besvarad: