Yttrande över Samrådsremiss för Ostlänken, delen Gerstaberg – Långsjön i Södertälje kommun, Stockholms län och Långsjön – Sillekrog i Trosa kommun, Södermanlands län

Diarienummer : 2019/1969/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: