Yttrande över samrådsremiss för ombyggnad av väg 23 delen Tjörnarp - Sandåkra i Höörs och Hässleholms kommuner, Skåne län

Diarienummer : 2021/1158/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: