Yttrande över Samråd rörande SSABs omställning i Luleå, miljötillstånd kommer även att omfatta tillstånd för utökat ytvattenuttag för kyländamål enligt 11 kap. miljöbalken med mera

Diarienummer : 2022/2432/14.1
Departement/Myndighet : SSAB
Besvarad: