Yttrande över: Samråd om detaljplan för Björkö 3:35 och 3:6

Diarienummer : 2019/1385/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad: