Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende fortsatt och utökad produktion av valsad och dragen tråd inom befintligt verksamhetsområde, Fagersta kommun

Diarienummer : 2024/1191/5.4.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad: