Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon samt lagen om kontinentalsockeln för att uppföra vindkraftsanl Baltic Offshore Delta

Diarienummer : 2021/2546/14.1
Departement/Myndighet : Njordr AB och Ecogain AB
Besvarad: