Yttrande över samråd gällande anläggning av järnväg i form av ombyggnation av Klippans bangård, byggande av mötesspår på Skånebanan delen Klippan-Söndraby, Klippans kommun, Skåne län

Diarienummer : 2022/2139/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: