Yttrande över samråd enligt miljöbalken gällande anslutning av vindkraftsparken Stora Middelgrund till det svenska transmissionsnätet vid Kårarp, inom Halmstads och Laholms kommuner

Diarienummer : 2023/1379/14.1
Departement/Myndighet : AFRY/Vattenfall
Besvarad: