Yttrande över – Samråd enligt 6 kap. miljöbalken inför planerad ansökan om tillstånd för en gruppstation för vindkraft med namnet Skagerrak Offshore Gamma

Diarienummer : 2023/1639/10.1
Departement/Myndighet : Njordr Offshore Wind AB
Besvarad: