Yttrande över remittering av MSB:s rapporter om ändring i bilagan till förordningen om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap

Diarienummer : 2019//1097/10.1
Departement/Myndighet : Justitiedepartementet
Besvarad: