Yttrande över – Remiss om kompletteringsbehov avseende ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande, drift och avveckling av Najaderna vindkraftpark, Södra Bottenhavet

Diarienummer : 2024/1044/5.4.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Uppsala kommun
Besvarad: