Yttrande över remiss Kommissionens förslag till revidering av ramdirektivet för vatten 2000/60/EC, prioämnesdirektivet 2008/105/EC och grundvattendirektivet 2006/118/EC

Diarienummer : 2022/2340/10.1
Departement/Myndighet : Klimat- och näringslivsdepartementet
Besvarad: