Yttrande över remiss av Trafikverkets del- och slutrapport för att säkra samhällsviktiga Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter

Diarienummer : 2021/2681/10.1
Departement/Myndighet : Infrastrukturdepartementet
Besvarad: