Yttrande över remiss angående PTS förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Diarienummer : 2021/1450/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen
Besvarad: