Yttrande över remiss angående Kustbevakningens riktlinje om tillståndsprövning och tillsyn i fråga om marinvetenskaplig forskning som bedrivs av utländska fartyg

Diarienummer : 2021/2277/10.1
Departement/Myndighet : kustbevakningen
Besvarad: