Yttrande över Preliminär plan för vattenförvaltningsuppdragen till samtliga länsstyrelser 2023

Diarienummer : 2022/2207/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
Besvarad: