Yttrande över Planeringsinriktning för civil beredskap med fokus på ökad motståndskraft i beredskapsmyndigheternas verksamhet

Diarienummer : 2023/1007/10.1
Departement/Myndighet : Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Besvarad: