Yttrande över Kungörelse M 8264-18 Märsta förenade åkeriföretag AB har ansökt om förlängning av pågående bergtäkt- och återvinningsverksamhet Västerbytorp, Sigtuna kommun

Diarienummer : 2019/2250/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: