Yttrande över Kungörelse - Länsstyrelsen i Kalmar län har ansökt om lagligförklaring av damm i Nötån vid Blankan samt tillstånd att genomföra en partiell utrivning och hydromorfologisk återställning

Diarienummer : 2023/256/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: