Yttrande över Kungörelse - ansökan om tillstånd till utrivning av regleringsdamm i Fågelsjön-Tyckeln, belägen i Björnåns vattensystem, i Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun, Gävleborgs län

Diarienummer : 2024/808/5.4.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad: