Yttrande över kungörelse - ansökan om tillst för utrivning av den centrala delen av lamelldammen och flodutskovet i Ebbarps kraftverk samt ans om tillstånd för biotorpvårdande åtgärder i Bäljane å

Diarienummer : 2022/1622/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: