Yttrande över kungörelse - ansökan om lagligförklaring av vattenanläggningar, tillstånd för vattenverksamhet för uppförande och ändring av vattenanläggningar Klavreström och dämma Änghultasjön m.m.

Diarienummer : 2023/53/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad: