Yttrande över kungörelse angående ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för utrivning av dammbyggnad jämte ombyggnation av bro m.m vid Lindbacka i Svartån, Örebro kommun

Diarienummer : 2021/1018/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad: