Yttrande över kompletterande avgränsningssamråd och kompletterande samrådsunderlag avseende utfyllnad av Lundbyhamnen och omledning av Kvillekanalen i Göteborg

Diarienummer : 2022/1289/14.1
Departement/Myndighet : Älvstranden Utveckling AB
Besvarad: