Yttrande över inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för omledning av del av Väsbyån m.m. inom projekt Väsby Entré, Upplands Väsby kommun

Diarienummer : 2020/1306/14.1
Departement/Myndighet : Itero AB
Besvarad: