Yttrande över ICAO State letter 2023/6, förslag på första utgåvan av ICAO PANS-IM och nya och ändrade regler i Annex 3, Annex 4, Annex 10 vol II & III, Annex 15, PANS-ABC (Doc 8400), samt PANS-AIM (Do

Diarienummer : 2023/1098/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: