Yttrande över handling i tillsynsärende gällande felvisning av SMHIs flödestation i Emsfors Emån

Diarienummer : 2022/2159/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar län
Besvarad: