Yttrande över Förslag till SGUs föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten samt SGUs föreskrifter om miljökvalitetsnormer och statusklassificering av grundvatten

Diarienummer : 2013/325/10.1
Departement/Myndighet : Sveriges Geologiska Undersökning
Besvarad: