Yttrande över förslag till ny reglering av Mälaren

Diarienummer : 2010/1768/180
Departement/Myndighet : Stockholm Stad
Besvarad: